Kursausfall:

Samstag: 8.6.19: kein Zumba 14:00
Freitag: 14.6.19 kein Bodystyling 9:00, kein Zumba 10:00
Freitag: 21.6.19 kein Zumba 10:00